24 uur bereikbaar                              

 

Sova training

Het doel van de sociale vaardigheidstraining is het probleemoplossend vermogen van de kinderen/pubers te vergroten door het oefenen in concrete sociale situaties (binnen en buiten de trainingsgroep) en het aanleren van sociale denkpatronen, waardoor ze meer zicht krijgen op sociale situaties en hun eigen rol daarin en hun zelfvertrouwen kan groeien.